HEXIS – CSR-policy och våra hållbara åtaganden

News / 2021, 10 december

I mer än 30 år har vi på HEXIS varit en tillverkare och distributör av självhäftande folier och vi har alltid arbetat för att vara transparanta mot våra kunder, särskilt vad gäller vår CSR-policy.

Corporate Social Responsibilty (CSR) innebär att vi som företag arbetar för en mer hållbar utveckling och vi är särskilt måna om att bidra till en hållbar utveckling med tanke på vilka miljöutmaningar som finns framför oss.

Plastindustrin involverar såväl samhälls- som miljöfrågor, och HEXIS avsikt är att vi objektivt ska kunna ge svar på och informera om de mål som satts upp genom en medveten och insiktsfull styrning avseende dessa utmaningar, samt att belysa utmaningarna innan utvecklingen fortskrider.

HEXIS CSR-policy är uppbyggd utifrån fyra grundpelare :

  • Tillsammans förnyas och utvecklas mot en mer ansvarsfull bransch
  • Agera etiskt inom våra affärsområden
  • Avsevärt minska den övergripande miljöpåverkan från vår verksamhet och bli mer hållbara
  • Arbeta för hållbara arbetsförhållanden så att samtliga medarbetare når sin fulla potential

HEXIS har under många år haft en vision om att produktionen ska vara lokal, men där vi också har en uttalad strategi om att vara internationella. Såväl medarbetare som kunder, leverantörer och andra intressenter är viktiga parter i arbetet för en mer hållbar och ansvarsfull bransch.

HEXIS ambition är att tillhandahålla det bästa utbudet av produkter och tjänster. Tack vara att vi kan garantera att vår folieproduktion är ”Made in France”, att vi är transparanta i vår information och genom våra expertråd så garanterar detta att vi håller högsta etiska standarder gentemot våra kunder.

Vårt arbete för hållbar utveckling är kopplad flera faktorer såsom innovation, ny teknik samt våra team inom respektive områdes industriella kunnande

Genom vårt sätt att arbeta så kan HEXIS tillföra en positiv inverkan på samhället och respektera miljön. Det är genom att vara ansvarstagande och att ha ett hållbart förhållningssätt som det kommer vara möjligt att både producera, men också konsumera på ett bättre och mer hållbart sätt.

Utifrån detta bekräftar rapporten ”Global QSE (Quality Safety Environment) / CSR” HEXIS ambition om att vara transparanta gentemot våra intressenter inom plastindustrins utmaningar.